• Postet av oyvind
  • Den 13 november, 2008

  • Lagret under Nyheter

Om oss

KONTAKT :

Daglig leder: Øyvind Kjus, Lillehagveien 27, 1344 HASLUM, E-Post:okjus1@gmail.com, Mobil 4819 2236

Musikalsk sjef: Liv Stenersen, Lillehagveien 27, 1344 HASLUM, E-Post: fyrlykta@gmail.com, Mobil 4736 1246

FYRLYKTA INFO:

Org. nr: 992 131 748

Konto nr: 0539 57 79755

Postadresse: Lillehagveien 27, 1344 HASLUM

Konsertsted: “Venskaben”, Askerveien 41 ( nabo til Asker Rådhus)

Facebook-gruppe: FYRLYKTA

HISTORIEN BAK FYRLYKTA

Liv Stenersen og Øyvind Kjus traff hverandre ved en tilfeldighet høsten 2005, da Liv passerte møtelokalet til Bærum Viseklubb, mens det var pause i programmet og Øyvind (som da var formann) og noen andre sto utenfor lokalet. Liv kjente igjen Øyvind fra en reportasje i Budstikka, spurte om å få bli med innenfor, fikk en gitar og sang «Men går jag över ängarna»,- og dermed var det gjort.

Etterhvert begynte Liv&Øyvind å opptre sammen, og registrerte seg Brønnøysund under navnet «Viseduoen Par i hjerter».

Erik Bye døde 13 oktober 2004, 78 år gammel. Han bodde nesten hele sitt voksne liv på Hvalstad i Asker. Liv og Øyvind, som selv i mange år hadde postadresse Hvalstad, og hadde et sterkt forhold til Byes musikk, tekster og radio/TV-programmer, mente noe måtte gjøres i Asker for å hedre og ta vare på Erik Bye navn som dikter, sanger, programskaper og medmenneske. Våren 2007 kontaktet de kulturetaten i kommunen med ideer om hvordan Erik Byes navn kunne markeres Etter et par møter syntes det klart at ting ville ta tid, og de valgte derfor på eget initiativ å etablere «FYRLYKTA – Erik Bye visescene», med Asker Museum som lokale. På forhånd var navnet klarert med Tove, Erik Byes enke, med den forutsetning at det skulle være kvalitet over arrangementene på visescenen. Den første visekvelden var 11 desember 2007, og Tove Bye tente selv den symbolske «Fyrlykta».

Se referatet i Budstikka her: abbs-071213-oppstart1


“MUSIKKENS GLEDER”

Dette firmaet (Musikkens gleder) ble stiftet og registrert i Brønnøysund våren 2015, for å overta og videreføre den virksomheten som Liv og Øyvind hadde drevet som utøvende artister under navnet “Viseduoen Par i hjerter”. Siden starten i 2006 har denne viseduoen årlig holdt 30-40 konserter , og opptrådt på seniorsenter, institusjoner, puber, i kirker, foreninger, bedrifter, i begravelser og private fester, turistforeningshytter, åpning av utstillinger og offentlige arrangementer og festivaler.

Hvert år siden “Den Kulturelle Spaserstokken” ble etablert av Kulturdepartementet (2008) har duoen vært engasjert til oppdrag for hjemkommunene Asker og Bærum og/eller andre kommuner i Akershus og Buskerud. Duoen har også vært engasjert for turnevirksomhet i Rogaland (Folkeakademiet) og på Nord-Vestlandet (folkehelsekoordinator).

Info om “Musikkens gleder” finner du her: musikkens-gleder-info

“Duo Classico”

En av grunnene til å etablere “Musikkens gleder” var å kunne favne et bredere musikalsk uttrykk, og da spesielt den klassiske musikken.

Etter at Liv i 2004 etablerte kontakt med en kvalifisert, profesjonell klaverakkompagnatør (Svetlana Budarina) har disse to opparbeidet et bredt klassisk repertoar og holdt flere konserter i Asker og Bærum under navnet “Duo Classico”.

Har du en stor stue med klaver, og vil ha en klassisk konsert hjemme, er det bare å ta kontakt med Liv eller Øyvind

Info om “Duo classico” finner du her: duo-classico-flyer